Styrelsen 2018

Ordförande: Henrik Bruman

Vice ordförande: Andreas Olausson

Sekreterare: Karin Jonsson

Kassör: Åke Kristoffersson

Ledamot: Östen Nilsson

Suppleant: Stefan ”Otto” Holmström

Suppleant: Taru Haataja

Övriga poster/ Webb: Annica Andersson